Tähtiseuraksi kannattaa pyrkiä, sillä edut seuralle ovat monipuoliset. Ohjelman suorittaneet seurat saavat käyttää viestinnässään Tähtimerkkiä, joka kertoo esimerkiksi potentiaalisille harrastajille ja yhteistyökumppaneille laadukkaasta seuratoiminnasta. Seurojen käyttöön tulee myös apumateriaalia ja koulutuksia esimerkiksi seurakehitykseen ja viestintään liittyen.

Joissain Suomen kunnissa Tähtiseura-status vaikuttaa kuntien myöntämiin seuratukiin, joten tarjolla on myös suoraa rahallista hyötyä. TIP-70:llä Tähtiseura-prosessista vastasi Pirkko Mäkinen yhdessä Aleksi Mustosen ja Marko Koskisen kanssa. Päätös Tähtimerkin tavoittelusta syntyi TIP-70:n johtokunnassa viime syyskuussa.
– Koimme seuramme olevan niin hyvissä kantimissa, että merkin saaminen olisi hyvin mahdollista, Mäkinen taustoittaa.

TIP-70:ssä pidetään tiiviitä yhteyksiä virolaiseen ystävyys seuraan Tarton Kaleviin. Jokakesäinen leiri on jo perinne. Kuva viime kesältä.

Pelkällä ilmoittautumisella ei Tähtiseuraksi pääse, vaan prosessi vaatii seuralta oman toiminnan perkaamista ja mahdollisten puutteiden korjaamista. Seura käy omaa toimintaansa läpi Olympiakomitean rakentaman nettiportaalin avulla, jossa seuratoiminta on jaettu neljään osaan: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset ja aineelliset resurssit. Seura vastaa portaalissa esitettyihin kysymyksiin ja luo tarvittavat dokumentit.

Syyskuun lopusta lähtien Mäkinen, Mustonen ja Koskinen kokosivat TIP-70:n tietoja portaaliin. Uusina asioina TIP-70 mm. loi toimintakäsikirjan, toi nettisivuilleen monipuolisesti tietoa seuran tavoitteista ja arvoista sekä dokumentoi valmennuslinjaukset.

Tähtimerkkejä voi suorittaa kolmella osa-alueella: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilu. TIP-70 ei tyytynyt pelkästään yhteen merkkiin, vaan suoritti samalla kertaa sekä lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtimerkin. Kahden Tähtimerkin seuroja Suomessa on alle 100, joten seura liittyi melko harvalukuiseen joukkoon.
– Tämä on ollut todella hyvä tapa pohtia meidän asioitamme. Prosessi ei ollut mitenkään vaikea, koska seuramme on ollut jo aiemmin hyvin hoidettu. Suurin kiitos tästä kuuluu puheenjohtajallemme Jarmo Siekkiselle sekä aktiiviselle johtokunnalle ja talkoohenkiselle seuraväelle, Mäkinen iloitsee.

Ennen Tähtiseuraksi hyväksymistä seuroille järjestetään noin kolme tuntia kestävä auditointitilaisuus, jossa aluejärjestön ja lajiliiton edustajat arvioivat seuran toimintaa. TIP-70:n auditointitilaisuus koitti helmikuun alussa. Paikalla olivat edustaja Etelä-Suomen Liikunnasta ja Pöytätennisliitosta sekä seuran puheenjohtaja, hallituksen jäseniä, valmentaja sekä yksi seuran juniori ja tämän vanhempi. Auditointi meni läpi seuralta hienosti ja virallisesti Tähtimerkit myönnettiin maaliskuussa. Virallinen Tähtimerkkien luovutustilaisuus oli tarkoitus järjestää maaliskuun lopussa seuran harjoitusten yhteydessä, mutta valitettavasti tilaisuus jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan koronatilanteen takia.

Pirkko Mäkinen suosittelee lämpimästi Tähtiseuraksi pyrkimistä muillekin pöytätennisseuroille.
– Ilman muuta kannattaa lähteä muidenkin mukaan! Koko prosessi selkeyttää seuran toimintaa ja tuo uusia ajatuksia seuran pyörittämiseen. Olympiakomiteasta saa paljon hyviä neuvoja ja materiaaleja Tähtiseura-toiminnasta. Heistä on ollut valtava apu.

Tähtimerkistä haaveilevien pöytätennisseurojen kannattaa olla yhteydessä Olympiakomitean seuratoiminnan koordinaattori Suvi Voutilaiseen (suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi, 0440944505). Pöytätennisliiton auditoijana toimiva seuravaliokunnan puheenjohtaja Henri Pelkonen (henriolpe@gmail.com, 040 537 1449) vastaa myös erittäin mielellään kaikkiin Tähtiseura-kysymyksiin.

Lähde: Pöytätennis-lehti 1/2020

Kategoriat: Uutiset