TIP-70 ry Toimintakäsikirja

1. Johdanto

TIP-70 ry on pöytätenniksen erikoisseura, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1970. TIP-70 ry:ssä on harjoitusvuoroja sekä kouluikäisille että aikuisille.

TIP-70:n tavoitteena on tarjota liikunnaniloa kaikille halukkaille lapsille, nuorille ja aikuisille. Seurassamme harjoitellaan hyvällä mielellä, ja jokainen voi asettaa itselleen tavoitteita. Useat jäsenet on myös mukana kilpailutoiminnassa. Kilpaileminen tapahtuu jäsenten omilla ehdoilla ja omien kiinnostusten mukaan.

Seuraavien lukujen tarkoituksena on kuvata TIP-70 ry:n toimitapoja sekä toimintalinjaa.   

2. Visio

Kts. Arvot ja visio

 3. Eettiset linjaukset

Eettisillä linjauksilla kuvataan moraalisia periaatteita, joihin TIP-70 ry:n toiminta perustuu. Eettiset linjaukset osoittavat, mitä asioita seurassamme kunnioitetaan ja minkä mukaan toimitaan.

TIP-70 ry:ssä arvostetaan seuraavia asioita:

  • Kaikilla seuran jäsenillä on mahdollisuus harrastaa pöytätennistä omalla tasollaan.

Seurassamme jäsenet otetaan huomioon yksilöinä ja siirtyminen omaa tasoa vastaavaan ryhmään pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Kaikkia jäseniä kannustetaan liikkumaan.

  • Jäsenten hyvinvointia pyritään tukemaan muutenkin kuin pöytätenniksen lähtökohdista.

Jäsenten kehitystä tuetaan myös sosiaalisella ja henkisellä tasolla ja jäseniä kannustetaan terveellisiin ja päihteettömiin elämäntapoihin.

  • Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan oman mielenkiinnon mukaisesti.

Jäsenten harjoittelussa tärkeintä ei ole kilpaileminen, vaan monipuolinen ja innostava liikkuminen hyvässä seurassa.

  • Toimintamme noudattaa yhdessä luotuja pelisääntöjä.
  • Myös kaikille valmentajille ja ohjaajille luodaan yhtäläiset mahdollisuudet kehittää itseään ja osallistua koulutuksiin.
  • Kaikkien mielipiteet otetaan huomioon tasa-arvoisesti ja kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan seuramme toimintaan.

4. Tavoitteet

Urheiluseuran yhteiset tavoitteet luovat perustan yhteiselle toimimiselle ja yhdessä onnistumiselle. TIP-70 ry:n tavoitteena on luoda jäsenille turvallinen, avoin ympäristö, jossa jokaisella jäsenellä on mahdollisuus kokea onnistumisia liikunnan parissa.

Jokaisella jäsenellä on oikeus saada kannustusta, ja tavoitteenamme onkin kannustaa kaikkia voittamaan itsensä ja saamaan mahdollisimman positiivisia kokemuksia urheilun parissa. Tavoitteenamme on kasvattaa vastuullisia nuoria ja aikuisia, jotka ovat avoimia ottamaan vastaan uusia virikkeitä ja omalta osaltaan myös kannustamaan muita. Seurassa arvostetaan hyviä käytöstapoja ja niihin pyritään ohjaamaan.

Tavoitteenamme on luoda jäsenille liikunnasta koko elämän kestävä tapa. Rohkaisemme myös jäseniä terveellisiin elämäntapoihin. Urheilullisissa tavoitteissa etusijalla on itsensä voittaminen ja omien tavoitteiden luominen.

5. TIP-70 ry:n käytännön toimintaperiaatteita

Lapset ja nuoret pääsevät pöytätennikseen mukaan pingiskoulun ja koulujen kerhotoiminnan kautta. Aikuiset ovat tervetulleita mukaan harjoituksiin. Tavoitteena on, että jokainen pystyisi harjoittelemaan omalle tasolleen sopivassa ryhmässä. Lasten kasvaessa on mahdollista siirtyä isompien ryhmiin ja lopulta aikuisten ryhmiin.

Pöytätenniksen luonteeseen kuuluu, että eri-ikäiset voivat pelata samalla tasolla. Tämä luo yhteisöllisyyttä ja kehittää monipuolisesti sosiaalisia taitoja.

6. Organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

TIP-70 ry:n johtokunta vastaa seuran toiminnasta ja taloudesta.  Johtokunnassa toimii puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri sekä muut hallituksen jäsenet. Rahastonhoitaja on valittu johtokunnan ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu kaikille avointen sääntömääräisten kokousten lisäksi aina tarpeen vaatiessa. 

Hallituksen lisäksi seuran toiminnassa on mukana myös muita aktiivisia toimijoita. Seurassa toimii muun muassa valmentajia. Seurassamme on myös ahkeria talkootyöntekijöitä.

7. Toimintamuodot

TIP-70 tarjoaa kaikille halukkaille mahdollisuuden päästä mukaan pöytätenniksen maailmaan.

Lapset ja nuoret

Lapsille ja nuorille tarjotaan harjoitusvuoroja maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Aikuiset

Aikuisille tarjotaan harjoitusvuoroja päivittäin ympäri vuoden.

8. Hinnat

Kts. Maksut