TIP-70 ry toimintasuunnitelma kaudelle 2019-20

TIP-70 ry 50 vuotta

Seura täyttää vuonna 2020 50 vuotta. Juhlavuosi näkyy toiminnassa koko kauden ajan ja huipentuu syksyllä 2020 pidettävään syntymäpäiväjuhlaan. Näkyvyyttä suunnittelemaan johtokunta on nimennyt työryhmän, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenistä Aleksi Mustonen.

Tähtiseuraksi

Menneellä kaudella käynnistettiin hanke Olympiakomitean Tähtiseuraksi pääsemiseksi. Hanketta koordinoi Pirkko Mäkinen. Tavoitteena on saada hanke maaliin alkaneen kauden aikana.

Sporttia kaikille-toiminta

TIP-70 on jo seitsemän vuoden ajan ollut mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Vantaan kaupungin tukemassa Sporttia kaikille-toiminnassa.Tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten integraation tukeminen sekä syrjäytymisen ennalta ehkäisy harrastuksen avulla. Hanke on osaltaan mahdollistanut seuran valmentajan rekrytoinnin ja tuonut seuraan ison joukon nuoria harrastajia. Yhteistyö jatkuu. Myös koulujen iltapäivä- ja välituntitoimintaan osallistumista tutkitaan.

Seuran toiminnalliset tavoitteet

  • kasvattaa edelleen toiminnassa olevien harrastajien määrää, lisää erityisesti lapsia ja nuoria
  • parantaa olosuhteita, mm. lisätä salivuoroja
  • menestystä liiton sarjoissa, SM-kilpailuissa ja muissa kansallisissa kilpailuissa
  • hoidettava seuran taloutta niin, että se on tasapainossa ja kuitenkin edelleen pystytään maksamaan korvauksia laadukkaasta valmennuksesta.
  • jatketaan hyvää yhteistyötä eri tahojen, kuten Vantaan kaupungin, Suomen pöytätennisliiton, Sporttia kaikille yhdistyksen, virolaisten ystävyysseurojen jne. kanssa.

Valmennustoiminta

Seura järjestää edustuspelaajilleen sekä lapsille ja nuorille ohjattuja harjoituksia Tikkurilassa ja Hakunilassa. Omien harjoitusten ja leirien lisäksi osallistutaan pöytätennisliiton järjestämiin leireihin.

Opetusta järjestetään myös aikuisille kuntopelaajille.

Samuli Soine jatkaa seuran valmentajana. Pyritään aktivoimaan myös muita seuran jäseniä osallistumaan lasten ja nuorten ohjaukseen ja valmentamiseen.

Sarjatoiminta

TIP-70 osallistuu pöytätennisliiton sarjoihin kaikilla tasoilla. Edustusjoukkue pelaa SM-sarjassa tavoitteena kevään mitalipelit. Seura on vastuullisena yhdessä pääkaupunkiseudun seurojen kanssa useiden sarjakierrosten järjestelyistä.

Sarjajoukkueiden sijoittuminen kaikille sarjatasoille antaa nuorille kehittyville pelaajille portaat edetä sarjatasolta toiselle.

Kilpailutoiminta

Seuran pelaajia aktivoidaan osallistumaan kansalliseen kilpailutoimintaan, erityisesti eri ikäluokkien SM-kilpailuihin.

Seura itse järjestää sarjaturnausten ohella toukokuussa Finlandia Junior Open kilpailun, josta tavoitteena on aikaansaada laadukas ja kasvava kansainvälinen turnaus.

Talous

Seura on voittoa tavoittelematon yhdistys. Talous pidetään edelleen tasapainossa. Tulot muodostuvat jäsen- ja kausimaksuista, Sporttia kaikille- hankeavustuksista sekä yhteistyökumppaneiden antamasta tuesta.

Hallinto- ja luottamustehtävät

Seura valitsee vuosittain puheenjohtajan ja muut johtokunnan jäsenet. Seuralla on edustuksia liiton elimissä: Jyrki Nummenmaa ja Riku Anttila liiton hallituksen varajäseninä, Veikko Lamminsalo sarjavaliokunnassa ja Jarmo Siekkinen sekä Pertti Mäkinen veteraanivaliokunnassa.

Seuran puheenjohtaja on jäsenenä Sporttia kaikille yhdistyksen hallituksessa. Yhdistys hoitaa Vantaan matalan kynnyksen liikuntaa ja rahoittaa mm. TIPin lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

Johtokunta