Kutsu TIP-70 ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2023

Aika: Keskiviikko 13.9.2023 klo 18
Paikka: Tikkurilan Urheilutalon kahvila

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
  3. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.
  4. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta tilivuotta varten.
  5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
  6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
  7. Valitaan sihteeri.
  8. Valitaan kuusi muut jäsentä johtokuntaan.
  9. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varamies.
  10. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 14 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset

14 § Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi ennen kuin johtokunta on antanut niistä lausuntonsa.

Kategoriat: Uutiset