TIP-70 tarjoaa laadukasta valmennusta kaikentasoisille ja ikäisille pelaajille. Tämän tekstin tarkoitus on avata seuramme valmennuslinjausta sekä pöytätennispelaajan polkua. Aloitamme käymällä läpi yleisellä tasolla seuramme harjoitusten pääpiirteet salipuitteista, harjoitusten muodosta, tavoitteista, sekä ryhmäjaosta. Sen jälkeen esittelemme eri ryhmien valmennuslinjauksen.

Valmennus

Samuli Soine
Taneli Keinonen
John Enriquez
 

Yleistä harjoittelusta

Harjoituspaikkana on Hakunilan väestönsuoja, jossa on riittävät olosuhteet laadukkaaseen harjoitteluun. Harjoitukset alkavat alkujumpalla, jossa pyritään saamaan junioreille sykettä pintaan ja kehittämään nopeus, ketteryys ja koordinaatio-ominaisuuksia. Alkujumpan liikkeet vaihtuvat säännöllisesti. Alkujumpan tavoitteena on motivoida ja opastaa junioreita alkulämmittelyyn, joka sekä ehkäisee loukkaantumisia, että kehittää lajille ominaisia taitoja. 

Seurallamme on eri ryhmät aloittelevista SM-sarja tasolla pelaaviin, ja seuramme pelaajan polku kuljetaan etenemällä ryhmästä toiseen. Mitä korkeammalle ryhmissä etenee, sitä enemmän vastuuta pelaajille tulee omaan harjoitteluun: Esimerkiksi kilparyhmän harjoituksissa pelaajat ovat vastuussa alkulämmittelystään, ja saavat säännöllisesti päättää omat kuvionsa pallolaatikkoharjoittelussa. 

Aloittelevat pelaajat

Seurassamme aloittavat pelaajat ohjataan lajikoulun harjoituksiin. Aloittelevien pelaajien harjoituksissa pääpaino on pallonkäsittelytaitojen kehittämisessä. Pallonhallintataitoja kehitetään parin ja ohjaajan kanssa erilaisilla pallonkäsittelypeleillä, joiden  tavoite on kehittää taitoja parin kanssa pelaamiseen. Esimerkiksi “pingistennis” harjoituksessa pöytätennistä pelataan pöydän sijasta lattialla käyttäen väliaitaa verkkona. 

Yllämainitut harjoitteet luovat perusteet pöydällä pelaamiseen. Pöydällä pelaamista lisätään pikkuhiljaa, ja aluksi aloitetaan pallon vierittämisellä sekä yhdellä pöytäpuoliskolla pelaamisella. Kun taidot riittävät pelaamiseen ohjaajat pyrkivät opastamaan pelaajia saamaan mahdollisimman paljon onnistuneita suorituksia ja parantaa pelaajien itseluottamusta. Pallolaatikko harjoittelua käytetään jo aikaisessa vaiheessa toistojen saamiseksi sekä harjoittelun monipuolistamiseksi. Taitojen kehittyessä juniorit kykenevät pelaamaan keskenään. Tällöin aloitetaan kiinnittämään huomiota myös kilpailemiseen liittyviin sääntöihin, aloittaen oikeaoppisesta syötöstä. 

Jatkoryhmän pelaajat 

Jatkoryhmän pelaajat ovat jo kokeneet kilpailusta, ja ovat oppineet peruslyöntien taidot. Treenien tavoite on opastaa tehokkaasempaan harjoitteluun, joka motivoi pelaajia itsenäiseen harjoitteluun sekä kilpailemiseen. Jatkoryhmän pelaajat harjoittelevat valmentajien ohjauksessa harjoituksia, joiden tavoitteena on luoda hyvät pohjat perustekniikoille, sekä pelinomaisia harjoitteita kilpailemista varten. Jatkoryhmän pelaajat käyvät säännöllisiä keskusteluja valmentajan kanssa kilpailemisesta, tavoitteena kilpailemiseen motivoiminen juniorin innokkuuden mukaan.

Kilparyhmä

Kilparyhmän harjoitukset keskittyvät eri osa-alueisiin eri päivinä: Esimerkiksi jalkatyö, ottelupelaaminen, pallolaatikko. Kilparyhmän pelaajat kilpailevat säännöllisesti ja harjoittelu tähtää kilpasuorituksen parantamiseen. Valmentaja keskustelee pelaajien kanssa säännöllisesti kilpailemisesta, ja miten eri osa-alueita pitäisi kehittää kilpailutulosta parantamiseksi. Kilparyhmällä on käytettävissä fysiikkavalmentaja kuntosaliharjoittelun tekniikan opetteluun sekä harjoitusohjelman suunnitteluun. 

Senioripelaajat  / kuntoliikkujat

Seuramme senioripelaajat saavat laadukasta peliaikaa sekavuoroillamme. Näillä vuoroilla pelaajat saavat vapaasti pelata sekä harjoitella toistensa kanssa, ja myös osallistuminen sarjatoimintaan on mahdollista. Lisäksi seuramme järjestää kerran viikossa ohjattua valmennustoimintaa halukkaille senioripelaajille.